مزایای استفاده از ماهر جو برای من چیست ؟

 • ۱ - آیا خدمات سایت رایگان است ؟
  استفاده از خدمات سایت برای مشتریان رایگان است .
  هیچ هزینه اضافی مازاد بر توافق انجام شده با اعضا ، در یافت نمی گردد .
 • ۲ - چگونه کارم را ارسال کنم ؟
  اپلیکیشن ماهر جور را دانلود کنید ( دانلود مستقیم از اینجا ، دانلود از بازار )
  مراحل ارسال کار بسیار ساده است . همزمان با ارسال اولین کار شما ، ثبت نام نیز انجام خواهد شد .
  جهت سادگی بیشتر هر کار ، با انتخاب کار مورد نظرتان ، بصورت نمونه مشخصات ارسال کار پر شده است .
 • ۳ -آیا به صورت ناشناس ، کارم در اختیار مجریان قرار می گیرد ؟
  بلی ، تا زمانیکه شما مجری مورد نظرتان را انتخاب نکرده باشید هیچگونه اطلاعات تماس و آدرس محل انجام کار ، در اختیار هیچ یک از مجریان قرار نمی گیرد . در این مرحله می توانید با استفاده از امکانات اپ موبایل با مجریان به صورت ناشناس چت کنید و با یکی از آنان توافق کنید .
  لازم به ذکر است ارسال هر گونه مشخصات تماس تا قبل از نهایی شدن انتخاب مجری ، توسط کارفرما و مجری ممنوع است .
  فقط در صورت برگزیده شدن مجری و تایید شما ، اطلاعات تماس دو طرف برای هماهنگی نهایی انجام کار ، مبادله خواهد شد .
 • ۴ - نظر کارفرمایان قبلی قابل بررسی است .
  از کیفیت کار مجری با دیدن نظرات ثبت شده کارفرمایان قبلی مطلع شوید .
 • ۵ - امتحان پس داده ها را به خدمت بگیرید .
  بهترین روش اعتماد به مجریان ، نظرات قبلی و در عرف استفاده از مجریان امتحان پس داده ها است .
 • ۶ - قیمتهای واقعی قبلی را می توانید ببینید .
  قیمتهای کارهای قبلی مجریان قابل رویت است . پرداخت این قیمتها توسط کارفرمایان تایید شده است .